Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Onderzoek

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Onderzoekinstituten/centra

UvA-onderzoekszwaartepunt Brain and Cognition

Het Research Institute of Child Development and Education heeft onderzoekslijnen met het Cognitive Science Center Amsterdam (CSCA), de praktisch uitvoerder van het onderzoekszwaartepunt Brain and Cognition.

Facultair zwaartepunt Yield

Het zwaartepunt Yield van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen richt zich op onderzoek naar de biologische- en omgevingsfactoren op de menselijke ontwikkeling tussen babytijd en volwassenheid.

Gepubliceerd door  POWL

18 juli 2017