Lerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Geschiedenis en StaatsinrichtingPericles' begrafenisrede over de democratie, James Watts stoommachine, het Plakkaat van Verlatinghe, het optreden van Karel de Grote, de dood van Louis XVI en Marat, de strijd in de loopgraven, de gevolgen van de Great Depression, "Ich bin ein Berliner". Stukjes geschiedenis die natuurlijk allemaal gesneden koek zijn. Maar niet zonder meer voor jongeren tussen 12 en 18. Vind je het leuk om hen en anderen in te wijden in de geheimen van de geschiedenis, dan is het leraarschap iets voor jou.


Diploma
MA Leraar VHO in de de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Geschiedenis en Staatsinrichting
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
68535

Gepubliceerd door  ILO