Lerarenopleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur

Master of Arts Leraar VHO in de de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Grieks, Latijn en Klassieke Culturele VormingIs lesgeven niet saai? Is het uitleggen van de ablativus absolutus niet elk jaar hetzelfde?

Nee! Tijdens je opleiding aan de ILO leer je telkens nieuwe en uitdagende leerroutes te bedenken. Want het gaat erom dat je je eigen lessen vorm kunt geven en dat je het instrumentarium leert beheersen om het een leven lang naar je zin te hebben voor de klas.

Als leraar Klassieke talen kun je iets betekenen voor leerlingen die heel veel zelf kunnen, maar die voor het lezen en begrijpen van Latijn en Grieks een gids nodig hebben. Daarnaast biedt het vak Klassieke Culturele Vorming allerlei mogelijkheden om de klassieke wereld op andere manieren te ontsluiten.


Diploma
MA Leraar VHO in de de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
68535

Gepubliceerd door  ILO