Dramaturgie (Kunst- en cultuurwetenschappen)

De duale master Dramaturgie richt zich op het theatercircuit in al zijn facetten, o.a. toneel, dans, mime, performance, muziektheater, jeugdtheater.Dramaturgen begeven zich op het grensvlak tussen wetenschap en kunst: enerzijds zijn zij kritische mededenkers bij theatermaakprocessen en artistiek beleid, anderzijds zijn zij wetenschappelijk onderzoeker van de theaterpraktijk.

Een dramaturg is een adviseur en medemaker in de productie van een theatervoorstelling; een dramaturg leidt of begeleidt de ontwikkeling van het eerste idee via analytisch vooronderzoek en repetitieproces tot en met de speelperiode van een voorstelling. De dramaturg fungeert hierbij als ‘sparring partner’ van de regisseur en is onderdeel van het artistieke team. Tot de kerntaken van een dramaturg behoren onderzoek en reflectie vanuit een kritisch, flexibel en sociaal perspectief. De dramaturg houdt zich als kritische ‘mededenker’ bezig met de samenhang tussen vorm en inhoud en de werking ervan op de toeschouwer.

Tussen wetenschap en kunst

Het anderhalf jaar durende duale programma Dramaturgie leidt je op tot dramaturg. In de opleiding zijn drie ontwikkellijnen verweven:

  • de verdieping van je kennis en vaardigheden op het terrein van de theaterwetenschap;
  • het ontwikkelen van vaardigheden uit de dramaturgiepraktijk (tekstanalyse, conceptontwikkeling, schrijfvaardigheden, houding in een maakproces, reflecteren op voorstellingen etc);
  • het opbouwen van een netwerk in het theaterveld.

Dramaturgie aan de UvA

  • De opleiding richt zich op het professionele theatercircuit in al zijn facetten, van toneel, dans, mime en performance tot muziektheater, jeugdtheater enzovoort.
  • In Amsterdam bevindt zich een grote variëteit aan theaters waar al deze theateruitingen getoond worden. De opleiding heeft uitstekende contacten met theaters en gezelschappen als de Stadsschouwburg, Frascati en Toneelgroep Amsterdam.
  • Daarnaast zijn samenwerkingsprojecten met de opleidingen voor mime, regie en scenografie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten onderdeel van het programma.
  • Elk jaar worden er dramaturgen uit de theaterpraktijk als gastdocent bij de opleiding betrokken. Voorgaande jaren waren dat bijvoorbeeld Erwin Jans, Tom Blokdijk, Corien Baart en Peter van Kraaij. In een uniek samenwerkingsverband met dramaturg Klaus Bertisch van de Nederlandse Opera biedt de opleiding de specialisatie Dramaturgie van Muziektheater en Opera aan.
  • De opleiding is geworteld in het Nederlandse theaterlandschap, maar reikt ook over de grenzen heen. De staf onderhoudt contact met internationale dramaturgienetwerken, collega-universiteiten en internationale festivals. Regelmatig vindt uitwisseling plaats van studenten en docenten vanuit verschillende universiteiten in Europa en de Verenigde Staten.
  • De opleiding Dramaturgie biedt ook het Engelstalige programma International Dramaturgy aan. Dit programma is ontwikkeld voor studenten die na hun opleiding in het internationale beroepsveld aan de slag willen.

Diploma

Dramaturgie is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Kunst- en cultuurwetenschappen en de titel Master of Arts (MA).

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de factsheet.


Diploma
MA Kunst- en cultuurwetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
90 EC, 18 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
60828

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen