Kwaliteitszorg

Het werken aan de onderwijskwaliteit is een continu aandachtspunt binnen de UvA. Ten behoeve van systematische kwaliteitsverbetering zijn de uitgangspunten voor een systeem van kwaliteitszorg vastgelegd in het Kader Interne Kwaliteitszorg.

De UvA vindt het belangrijk de effecten van het beleid en de uitvoering daarvan voortdurend te meten, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De UvA beschikt over de volgende meetinstrumenten:

Op verschillende niveaus wordt over bovenstaande meetinstrumenten gerapporteerd, onder meer in de jaarverslaglegging van de Graduate Schools en Colleges. De UvA heeft een format opgesteld waar schools en colleges gebruik van kunnen maken.

Meer weten over de kwaliteitszorg voor het onderwijs? Neem contact op met Erik Weijers, beleidsmedewerker Kwaliteitszorg Onderwijs.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

23 maart 2018