De UvA in het kort

De Universiteit van Amsterdam is een intellectueel knooppunt met meer dan 30.000 studenten, 3.000 promovendi, 6.000 medewerkers en 100 verschillende nationaliteiten. Onze missie is het opleiden van de leiders van morgen, het uitvoeren van baanbrekend onderzoek en het vertalen van onze onderzoeksresultaten naar maatschappelijk relevante toepassingen.

Sinds 1632

De open, tolerante en internationale academische traditie van de Universiteit van Amsterdam gaat terug tot 1632, toen haar voorloper, het Athenaeum Illustre, door twee vooraanstaande wetenschappers werd opgericht. Sindsdien is de UvA uitgegroeid tot een internationale onderzoeksuniversiteit van wereldklasse.
 

UvA pedel tijdens de Dies Natalis

De Dies Natalis, een viering van de geboortedag van de universiteit, vindt ieder jaar op 8 januari plaats.

Top 100-universiteit

De UvA behoort tot de twintig beste universiteiten van Europa en staat steevast in de top 100 op wereldwijde ranglijsten, waaronder de Times Higher Education World University Rankings, de QS World University Rankings, de Academic Ranking of World Universities (Shanghai-ranglijst) en de CWTS Leiden Ranking.

Campuslocaties

De UvA is verweven met de stad Amsterdam, van onze historische, monumentale gebouwen in de binnenstad tot de moderne, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten op het Science Park. Onderzoek en onderwijs zijn gegroepeerd in vier over de stad verspreide campussen.

De binnenstad van Amsterdam

De binnenstad van Amsterdam, waar het Universiteitskwartier en de Roeterseilandcampus van de UvA zich bevinden.

Amsterdam

Wat ons betreft is Amsterdam een geweldige plek om te wonen en werken, want:

  • Amsterdam is een van de beste woonplaatsen ter wereld (Mercer's Quality of Living Survey 2017);
  • Amsterdam staat op plek vier in de lijst van beste studentensteden van Europa (The Class of 2020);
  • Amsterdam staat in de EU derde en wereldwijd zevende wat betreft aantrekkelijkheid voor nieuwe bedrijven en talenten (Global Power City Index 2017);
  • Amsterdam is de veiligste stad van Europa en wereldwijd de nummer zes op dat gebied (Safe Cities Index 2017).

De stad scoort ook het best voor Engelse taalvaardigheid, staat op plek drie voor innovatie en op plek zes voor geluk. Zie voor meer informatie het overzicht van internationale enquêtes van I Amsterdam.

Meer dan honderd nationaliteiten

Met meer dan honderd vertegenwoordigde nationaliteiten onder onze studenten en medewerkers kan de UvA met recht internationaal worden genoemd. We bieden tweehonderd masteropleidingen en steeds meer bachelors in het Engels aan. Ongeveer 35% van de medewerkers is internationaal. De UvA heeft bewust gekozen om een tweetalige universiteit te zijn waar zowel Nederlands als Engels wordt gesproken. Engels is de voertaal voor veel mensen die werkzaam zijn in het onderzoek.

Summer School 2017

Internationale collegezalen: er staan ongeveer 3.000 studenten uit meer dan negentig verschillende landen ingeschreven bij de UvA.

Onderzoeksuniversiteit

De UvA is een vooraanstaande internationale onderzoeksinstelling waar uitmuntend onderzoek op waarde geschat, gestimuleerd en beloond wordt. De UvA kent 21 onderzoeksinstituten, is penvoerder voor 12 nationale onderzoeksscholen en trots lid van LERU, een netwerk van prestigieuze Europese onderzoeksuniversiteiten.

De afgelopen tien jaar heeft de UvA meer dan honderd beurzen ontvangen van de Europese Onderzoeksraad – een aantal dat geen andere Nederlandse universiteit heeft gehaald – en meer dan vierhonderd beurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Omdat we een onderzoeksuniversiteit zijn, hebben onze opleidingen een sterk theoretische inslag. In deze opleidingen worden studenten voorbereid op onderzoek. Iedere student aan de UvA krijgt de mogelijkheid van onderzoek te leren en zelf onderzoek te doen.

Complete universiteit

De UvA is de grootste universiteit van Nederland, niet alleen wat het aantal studenten betreft, maar ook in het aanbod van opleidingen. We bieden tientallen verschillende bacheloropleidingen en honderden masters aan, waaronder onderzoeks-, duale en executive masteropleidingen, op uiteenlopende gebieden. Studenten kunnen kiezen uit de geesteswetenschappen, maatschappij- en gedragswetenschappen, medische, natuur- en biologische wetenschappen, en interdisciplinaire gebieden als logica en computatie, digitale geesteswetenschappen en Future Planet Studies.
 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

29 november 2018