Arbeidsvoorwaarden

De UvA heeft allerlei faciliteiten voor medewerkers om zich te ontplooien en privé en werk te combineren.

Salaris, vakantiedagen, eindejaarsuitkering en pensioen

Medewerkers ontvangen naast hun salaris jaarlijks vakantiegeld (8% van het brutoloon) een eindejaarsuitkering (8,3% van het brutoloon: ongeveer een dertiende maand). Met een voltijdaanstelling (38 uur per week) hebben medewerkers recht op 29 vakantiedagen en de mogelijkheid om maximaal 12 extra vakantiedagen te sparen. De UvA heeft een pensioenregeling via het ABP.

Medewerkers van de UvA vallen onder de CAO van de Nederlandse Universiteiten (VSNU). De inschaling van het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en is gebaseerd op het Universitair Systeem van Functieordenen (UFO).

Reiskostentegemoetkoming

Alle medewerkers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten. De hoogte van de vergoeding is te berekenen met behulp van een rekenmodule.

Medewerkers die met het openbaar vervoer reizen krijgen korting op een via de UvA aangeschaft GVB-abonnement voor woon-werkverkeer.

Collectieve ziektekostenverzekering

De UvA heeft een collectieve ziektekostenverzekering via de zorgverzekeraars Avéro Achmea en Zilveren Kruis Achmea. Medewerkers van de UvA (en hun gezinsleden) kunnen hiervan gebruikmaken.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

De UvA heeft voor haar werknemers een collectieve verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgesloten. Dit betekent dat bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid het inkomen altijd minimaal 70% van het laatstverdiende loon zal bedragen. Via de UvA is het ook mogelijk om met korting een verzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

Aan het werk bij de UvA?

Voor uw start bij de UvA worden de arbeidsvoorwaarden doorgenomen. Het salaris, de aard en de duur van de aanstelling en andere aspecten die van belang zijn komen aan bod. U ontvangt ook informatie over de UvA-regelingen en hoe u hiervan kunt gebruikmaken. De afdeling P&O van uw faculteit of eenheid maakt hiervoor een afspraak met u. Tijdens deze afspraak worden ook alle noodzakelijke gegevens en documenten verzameld, om zo uw aanstelling formeel te kunnen afronden.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 oktober 2016