Griekse en Latijnse taal en cultuur

De bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur leidt je op tot een all-round classicus met een brede blik én met diepgang. Je leert Grieks en Latijn op excellent niveau lezen en analyseert teksten die al eeuwen tot de top van de wereldliteratuur behoren. Daarnaast bestudeer je de cultuurgeschiedenis van de Klassieke Oudheid en de invloed hiervan op het heden.Waarom Griekse en Latijnse taal en cultuur?

De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur draait om veel meer dan alleen het bestuderen van klassieke teksten. Je leert verder te kijken dan je eigen studie door steeds in gesprek te gaan met andere disciplines zoals geschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis, literatuur en archeologie. Daardoor biedt onze bacheloropleiding je een goed kader om complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag de dag te begrijpen en er een genuanceerde opinie over te vormen.

Is Griekse en Latijnse taal en cultuur iets voor jou?

  • Je lievelingsvak is Grieks en/of Latijn.
  • Je houdt ervan om teksten te analyseren en te bestuderen.
  • Je bent geïnteresseerd in de Klassieke Oudheid.
  • Je denkt graag diep na: wat zijn eigenlijk de bronnen van de Europese cultuur?

Waarom Griekse en Latijnse taal en cultuur in Amsterdam?

  • Amsterdam biedt uitstekende faciliteiten op het gebied van de Oudheid, zoals een grote vakbibliotheek en het Allard Piersonmuseum.
  • De opleiding heeft een internationale oriëntatie, zodat je goed voorbereid bent op een uitwisseling in het buitenland.
  • Deze opleiding wordt aangeboden door de twee Amsterdamse universiteiten. UvA en VU bundelen hun expertise op het terrein van Oudheid en Archeologie in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology: ACASA. De combinatie van specialisten in al deze academische richtingen zorgt voor een stimulerende omgeving om samen te werken en te studeren.
  • Door de kleine werkgroepen kunnen de docenten inspelen op jouw persoonlijke wensen en behoeften.
  • De studie van Griekse en Latijnse taal en literatuur is bij ons ingebed in een historische, archeologische en filosofische context. Er is aandacht voor de invloed van de Klassieke Oudheid op latere periodes en de relevantie daarvan voor het heden.

Studeren in deeltijd 

Je kunt Griekse en Latijnse taal en cultuur ook in deeltijd studeren. De deeltijdopleiding is een dagopleiding en duurt vierenhalfjaar. Deeltijdstudenten volgen de colleges samen met de voltijdstudenten, maar doen per jaar vakken met een studielast van 40 in plaats van 60 studiepunten.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Griekse en Latijnse taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56003

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen